Expansiesystemen

Expansie-systemen

Expansieautomaten met compressor

Flexcon MKU & MKS

De volledig microprocessor gestuurde besturingseenheid van de Flexcon MKU /MKS expansie-automaat kent een aantal vrij programmeerbare werkgegevens. Kenmerkend voor de Flexcon MKU / MKS zijn ook de zeer hoge betrouwbaarheid en robuustheid.

Door de vele uitvoeringsvarianten en optionele mogelijkheden vinden ze een brede toepassing in talloze verschillende installaties. De compressoren zijn olie- en onderhoudsvrij. De Flexcon MKU / MKS compressor expansie-automaten nemen het expansiewater van de installatie op. Ook houden ze de ingestelde systeemdruk constant binnen nauwe grenzen. Water en perslucht zijn van elkaar gescheiden door een verwisselbaar membraan uit hoogwaardig butylrubber, dat zich kenmerkt door een hoge diffusiedichtheid (= lage gaspermeabiliteit). Geproduceerd in overeenstemming met de Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU en machinerichtlijn 2006/42/EG.

Flexcon MK

De Sotex MK volgvaten, voor het eenvoudig vergroten van de expansieopvang, zijn niet voorzien van een besturing en compressor. Het te koppelen vat moet gelijk zijn aan het basisvat en wordt luchtzijdig verbonden middels een drukslang. Snelaanslutingen zijn voorbereid.

De Flexcon MK koppelvaten nemen het expansiewater van de installatie op. Water en perslucht zijn van elkaar gescheiden door een verwisselbaar membraan uit hoogwaardig butylrubber, dat zich kenmerkt door een hoge difusiedichtheid (= lage gaspermeabiliteit). Geproduceerd in overeenstemming met de Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU en machinerichtlijn 2006/42/EG.

Expansieautomaten met pomp

EcoFlex PLE

De Sotex EcoFlex PLE expansie automaat is een bijzonder investeringsvriendelijk expansiesysteem, ideaal voor export projecten.

De EcoFlex PLE is een expansiesysteem voorzien van een pomp en een EPDM membraan. Het membraan zorgt voor de water/lucht scheiding, is aan de bovenzijde van het vat horizontaal gemonteerd en “drijft ” continue op het waterniveau. Door de drukloze werking is de levensduur uitermate lang. Ook leverbaar met speciale voedingspanningen en speciale maatvoering.

EcoFlex PLV

De Sotex EcoFlex PLV volgvaten maken een eenvoudige vergroting van het expansievolume mogelijk zonder direct een extra besturingseenheid toe te passen.

Het kan echter wel zo zijn dat de pompcapaciteit van de automaat dient te worden aangepast. Voor meer advies over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop.

EcoFlex PLC

De Sotex EcoFlex PLC expansieset is een combinatie van een PLE expansieautomaat en één of meerdere PLV volgvaten.

Membraan Expansievaten

Flexcon

De Flexcon membraan expansievaten zijn in het bijzonder geschikt voor gebruik in c.v.- en koelinstallaties volgens EN12828. Ze voldoen ruimschoots aan de Europese richtlijnen en zijn voorzien van CE markering. Ons leveringsprogramma biedt membraan expansievaten met een inhoud van 100 tot en met 1.000 liter, leverbaar in twee drukklassen, 6 en 10 bar.

Flexcon M

De Flexcon ‘M’ met verwisselbaar butylrubber membraan biedt bijzondere voordelen in installaties met grote verschillen tussen de statische druk en de insteldruk van het veiligheidsventiel. Het uitgekiende ontwerp geeft een hoog nuttig effect waardoor er optimaal gebruik wordt gemaakt van de inhoud van het vat.

Voorschakelvaten (koelvaten)

VSV & VB

Voorschakelvaten zijn bedoeld voor het afkoelen van het expansiewater, alvorens dit in het expansievat of de expansieautomaten komt. Een voorschakelvat is noodzakelijk als het expansiewater een hogere temperatuur heeft dan 70°C. Verkrijgbaar van 200 tot en met 2.000 liter, drukklasse 6 of 10 bar.

Stikstof Expansiesystemen

Nitromat Pro VP

Het Sotex VP stikstof expansiesysteem bestaat globaal uit een Nitromat Pro stikstofgenerator, een compressor en een stikstof opslagvat.

De Nitromat Pro VP serie zijn zeer betrouwbare stikstofgeneratoren, energiezuinig en leveren een zuiverheid van 99% stikstof of meer. De Nitromat Pro VP is de standaard versie in het leveringsprogramma, voorzien van zeer betrouwbare componenten van wereldmerken, een effectieve persluchtbehandeling, olie-/waterafscheider en Siemens PLC besturing. De Sotex Nitromat Pro VP stikstofgeneratoren worden gebouwd conform de Europese CE PED richtlijn, uitgevoerd volgens UL/CSA richtlijn en hebben een EAC CU TR certificaat. Het Sotex VP stikstof systeem worden toegepast op verticale opslagtanks, waarbij de standaard uitvoering één tank kan voorzien van een stikstofdeken (druk in mbar).

Nitromat Pro VP-L

Dit type is een meer luxe versie van het type VP. De VP-L is uitgevoerd met een ‘Long-Life’ kit. Hierbij krijgt de persluchtbehandeling een flinke upgrade; een complementaire koeldroger (ingebouwd in de meegeleverde compressor), extra persluchtfilters, extra elektronische condensaftap en een actiefkooladsorber. De VP-L versie is daarmee kwalitatief nog beter wat de verwachte levensduur zal verlengen.

Nitromat Pro HP & HP-L

De werking van de HP en HP-L versies zijn gelijk aan de VP serie, maar werken met een werkdruk van 1-2 bar (optioneel te wijzigen) waardoor er sprake is van een druk houdend systeem. Deze stikstof expansieautomaten worden meestal toegepast op PED goedgekeurde buffertanks welke ingezet worden als expansieopvang. Bij voorbeeld bij systemen met hoge mediumtemperaturen (> 120 ⁰C.) is dit een ideaal systeem ten opzichte van reguliere expansieautomaten.

Toebehoren voor Stikstof Expansiesystemen

Standaard wordt meegeleverd:

Optioneel wordt meegeleverd:

Sotex: Expansiesystemen