Stikstofgeneratoren

Stikstof-generatoren

Met de SOTEX Nitromat Pro stikstofgeneratoren kunt u zelf stikstof maken! Geen gezeul meer met stikstofflessen of dure abonnementen en lastige vullingen van vloeibare stikstoftanks. De toepassingen zijn bijzonder breed.

Systemen

Sotex Nitromat Pro Basic stikstof systemen

Het SOTEX Nitromat Pro Basic stikstof systeem genereert van perslucht zuivere stikstof en slaat deze op in een stikstof hogedruk drukvat. Zo heeft u altijd voldoende stikstof voor uw toepassing. De capaciteit en zuiverheid worden in offertestadium al op uw wens bepaalt.

De Siemens besturing van de SOTEX Nitromat Pro Basic regelt het proces in de generator feilloos en voorziet u van gewenste informatie zoals de druk in de opslagtank en desgewenst het zuiverheidspercentage, alles duidelijk weergegeven op een 7″ multi colored touchscreen. Uiteraard kunnen wij de gewenste informatie aanbieden voor toepassing op uw systeem, denk hierbij aan communicatiemodules zoals Modbus, Profinet en Profibus. Aansluiting op een extranet en internet zijn uiteraard ook mogelijk.

Sotex Nitromat Pro VP stikstof expansiesystemen

Met een SOTEX stikstof expansiesysteem bent u altijd verzekerd van zuivere stikstof om uw verticale warmte- / koude opslagtank te beschermen.

Een intelligente en gebruiksvriendelijke Siemens besturing regelt de drukhuishouding van het stikstofkussen in de warmteopslagtank en bewaakt de waterinhoud. Zo kunt u vertrouwen op een optimale beveiliging en bescherming van de tank en verwarmingsinstallatie.
De SOTEX stikstof expansiesystemen beschermen zeer succesvol kostbare warmteopslagtanks overal ter wereld. Er zijn ook SOTEX stikstof expansiesystemen voor het gebruik op horizontale warmteopslagtanks met behulp van speciale buffervaten voor de expansieopvang en uiteraard worden de SOTEX stikstof systemen zeer succesvol ingezet in meer en meer Geothermische projecten. Optioneel zijn communicatiemodules zoals Modbus, Profinet en Profibus en/of een extranet en internet mogelijk.

De nieuwe SOTEX Nitromat Pro stikstofgeneratoren voorziet u van gewenste informatie zoals de druk in de buffertank, inhoud in procenten én centimeters en ook de druk in het stikstof voorraadvat, alles duidelijk weergegeven op een 7″ multi colored touchscreen. Uiteraard kunnen wij de gewenste informatie aanbieden voor toepassing op uw systeem, denk hierbij aan communicatiemodules zoals Modbus, Profinet en Profibus. Aansluiting op een extranet en internet zijn uiteraard ook mogelijk.

Het meest uniek aan de Nitromat Pro is de ‘Easy Commisioning’ hulp. Zodra u de installatie voor het eerst opstart wordt u via het grote scherm stap voor stap geholpen bij de inbedrijfstelling middels duidelijke aanwijzingen, vragen en voorbeeld foto’s.

Greensafe Nitroguard stikstofsystemen voor sprinklerleidingen

Greensafe B.V. is een zusteronderneming van SOTEX B.V. en richt zich met name op het inertiseren van droge sprinklerleidingen middels unieke stikstofsystemen. Voor meer informatie bezoek de website: Green-safe.nl

Corrosie in droge sprinklerinstallaties kan zorgen voor ongewenst disfunctioneren in geval van een calamiteit. Corrosie is te voorkomen door de leidingen te vullen met stikstof, ofwel inertiseren. Daar biedt de Greensafe Nitroguard S-serie stikstofgenerator uitkomst!

Greensafe

Toepassingen

Hier gebruikt men de stikstof om lucht te vervangen of te verdringen waarmee het risico van bederf aanzienlijk vermindert. Hoe lager de concentratie zuurstof hoe kleiner de kans op oxidatie. In vruchtensappen blijven de vitaminen beter in stand, in de wijnproductie gebruikt men stikstof bij de opslag, productie maar ook in de bottelarij. Hierdoor behoeft de wijn minder additieven en wordt de kleur, aroma, zuurtegraad en uiteindelijke smaak goed geconserveerd.

Ook hier wil men oxidatie voorkomen. De stikstof verdrijft de zuurstofrijke lucht bij het loodvrij solderen van printplaten en andere elektronische componenten.

Stikstof gebruikt men als ‘blanketing’. Een stikstofdeken in opslagtanks. Daarnaast gebruikt men stikstof om leidingwerk, reactoren en compressorsystemen te spoelen. Hiermee reduceert men de risico¡¯s op brand en/of explosies.

De productie van fruit is sterk afhankelijk van de seizoenen. Toch weet men de houdbaarheid van vers fruit maanden te verlenen door slimme opslagsystemen. Naast het koelen van deze opslagruimten wordt ook het zuurstofniveau drastisch verlaagt, door stikstofgeneratoren.

Stikstof wordt bij veel analysemethoden gebruikt. Ook is stikstof in een hoge zuiverheid een draaggas in diverse instrumenten.

In de scheepvaart wordt stikstof toegepast in soortgelijke toepassingen als eerder vermeld. Denk aan het beschermt vervoeren van levensmiddelen en/of het reduceren van brand- en explosierisico’s.

Het ontstaan van een brand vereist naast brandbaar materiaal en een ontstekingsbron uiteraard zuurstof. Als het zuurstofpercentage wordt aangepast (verlaagd) is het ontstaan van een brand niet meer mogelijk.

In de tuinbouw en energiesector wordt stikstof veelal ingezet als tankblanketing. Toegepast op grote warmwater opslagtanks. Dit wil zeggen dat er een stikstofdeken bovenop het verwarmingswater in deze tanks wordt geblazen en gehandhaafd. De deken bovenop het water heeft een restpercentage van 1% en voorkomt inwerking van zuurstof in het verwarmingswater. Daarnaast voorkomt het corrosie van de stalen tankwand. SOTEX levert haar systemen voornamelijk binnen deze markt. Aan het systeem wordt een intelligente besturing toegevoegd wat de expansieregeling verzorgd.

Vandaag de dag worden er voornamelijk verticale warmte-opslagtanks toegepast. In de tuinbouw stookt men overdag. Hierbij komt CO2 vrij wat men in de kassen gebruikt om de groei van het gewas te stimuleren. De overdag teveel geproduceerd warmte slaat men op in de verticale warmte-opslagtank. In de nacht maakt men dan weer gebruik van deze warmte door het terug te halen in het verwarmingsysteem. Hierdoor hoeft men in de nacht minder hard te stoken. Dit systeem maakt dat het water in deze buffertanks expandeert en krimpt wat drukschommelingen teweeg brengt. Het SOTEX systeem bewaakt dit proces waardoor de warmte-opslagtank continue beveiligd is tegen over- en onderdruksituaties.

Sotex: stikstof-, expansie- en persluchtsystemen